Rurociągi, gazociągi, wodociągi, roboty spawalnicze

Nasza firma "REMINT"

Zakłady Produkcyjno-Handlowe “REMINT” Sp. z o.o. rozpoczęły działalność w 1995 r. powstając w wyniku reorganizacji wydziału instalacyjno-montażowego Zakładów Metalowych w Przysiekach zatrudniając część załogi posiadającą duże doświadczenie i uprawnienia niezbędne przy wykonywaniu prac instalacyjno – montażowych. Od 1995 r. Nasza Firma współpracuje z KSG Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle oraz Rafinerią Nafty Jedlicze wykonując na ich zlecenie budowy oraz remonty sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia, budowy i remonty: instalacji technologicznych, sieci hydrantowych sieci gazowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych. Wykonujemy również remonty i przebudowy instalacji wewnętrznych gazowych na zlecenie klientów indywidualnych.
Zatrudniamy kadrę inżynieryjno-techniczną oraz wyspecjalizowanych pracowników bezpośrednio zatrudnionych w wykonawstwie z uprawnieniami:
- budowlane,
- energetyczne
– eksploatacyjne i dozorowe
- spawaczy elektrycznych z uprawnieniami dozoru technicznego
- zgrzewacze rur PE i PP

Posiadamy niezbędną bazę sprzętową w postaci:
- sprzęt do spawania elektrycznego rur i konstrukcji stalowych
- koparki łańcuchowe i łyżkowe
- zgrzewarki elektrooporowe i doczołowe
- urządzenia do wykonywania przepychów pod drogami
- urządzenia pomiarowe do badania szczelności instalacji gazowych

Zapraszamy do współpracy..

Spełniamy normy

Dane teleadresowe

Zakłady Produkcyjno-Handlowe "Remint" Sp. z o.o.,
38-207 Przysieki 424,
tel/fax: (013) 4429030
tel. kom. 691408444
tel. kom. 601788222
Polska

Email: remint@op.pl
Website: www.remint.pl

Dane rejestrowe

Rok założenia - 1994
Wpis do KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy XII
Wydz. Gospodarczy w Rzeszowie po numerem 0000119075
NIP: PL 6851001617
REGON:370233571
Kapitał Zakładowy/Wpłacony - 50 000,00 zł